O firmě

foto_werkmann.gif

Mgr. Ladislav WERKMANN
restaurátor kamenných nepolychromovaných uměleckých plastik
(držitel oprávnění MK ČR tzv. typu A)

 • zabývá se restaurováním sochařských děl z kamene, včetně zhotovování kopií soch, restaurováním a rekonstrukcemi kamenných
  architektonických prvků i celých objektů
 • zajišťuje komplexní dodávku stavebních prací v případech, kdy rozsah kamenosochařských prací tvoří podstatnou část zakázky
 • v rámci zakázky zpracovává podrobnou restaurátorskou dokumentaci od průzkumu a projektu restaurátorského zásahu po závěrečnou
  restaurátorskou zprávu, včetně fotodokumentace a výkresové dokumentace
 • poskytuje dlouhodobé záruky na provedené práce a pozáruční revize včetně obnovy chemického ošetření
 • poskytuje odborné konzultace
 • spolupracuje s architekty, projektanty, historiky umění, technology a restaurátory dalších oborů
 • disponuje vlastním zázemím, např. všestranně vybaveným ateliérem, autoparkem, antikorozním lešením

Javascript is required to view this map.

Kancelář červený, ateliér modrý špendlík. Načíst znovu