Aktuální zakázky

Rosice, arkády nádvoří zámku, 2008 - 2011

P1000066.gif
Místo: 
Rosice u Brna

Arkády ve dvorní části severního křídla a části západního křídla zámku v Rosicích byly vybudovány při přestavbě původní gotické tvrze na renesanční zámek rodem Žerotínů v letech 1570 – 1579.
Otevřené arkádové chodby dochované ve všech třech podlažích severního křídla a navazující části západního, jsou vytvořeny z kamenných dekorativně zdobených architektonických článků, členěny pěti a na západním průčelí třemi arkádovými oblouky. Všechny kamenné prvky arkád jsou zhotoveny z okrově nazelenalé arkózy pocházející z boskovické brázdy.
Mezi hranolovými podstavci sloupů jsou ve druhém i třetím podlaží osazeny plné poprsnice zdobené stejně jako podstavce sloupů a cvikly oblouků nízkými reliéfy, zobrazujícími rozety, vázy s ovocem, festony, rohy hojnosti a palmety, které jsou ve 3. podlaží doplněny postavičkami puttů. V severním křídle jsou na reliéfech také mytologické postavy. V posledním patře jsou ve cviklech umístěny reliéfy znakových štítů.
Dlouhodobě havarijní stav všech kamenných prvků byl způsoben hloubkovým rozpadem použitého kamene, který je velmi nekvalitní a nesoudržný, statickými poruchami arkád i pozdějšími nevhodnými restaurátorskými zásahy. Kámen byl do hloubky zvětralý, místy docházelo k odpadávání velkých částí povrchové modelace architektonických článků i reliéfů, horní vrstva kamene se v síle až dvou cm puchýřovitě odlučovala. Některé architektonické články byly již dříve vyměněny a nahrazeny kopiemi, jiné byly nevhodně štukatérsky opraveny cementovou maltou. Při posledním zásahu došlo v některých případech k celoplošnému překrytí původní degradované modelace reliéfů i profilací štukovou maltou.
Restaurátorský zásah byl koncipovaný jako celková konsolidace korozí rozsáhle poškozeného kamene a rekonstrukce chybějících částí profilací architektonických článků i modelace reliéfů. Záměrem restaurátorského zásahu bylo odstranění starších nesoudržných tmelů, modelačních doplňků i rozsáhlých rekonstrukcí a jejich nahrazení vhodnějším materiálem – umělým kamenem. Vzhledem ke špatnému stavu původního kamene bylo po vyhodnocení průzkumu navrženo staré funkční a materiálově vyhovující tmely a doplňky ponechat a barevně sjednotit retuší, tak aby jejich snímáním nedošlo k dalším úbytkům hmoty kamene. Zcela rozpadlé, místy chybějící římsy pod poprsnicemi bylo nutné nahradit kopiemi z přírodního kamene.

Syndikovat obsah