Socha sv. Jana Nepomuckého po restaurování a vyzvednutí do úrovně okolního terénu.