Horní část podstavce po vytmelení defektů a rekonstrukci profilací.