Detail profilované horní části podstavce, poškozené trhlinami a defekty. Stav před restaurováním.