Část reliéfu na průčelí brány. Stav před restaurováním.