Celek po restaurování a zpětném osazení na nově vyzděný podstavec s nově vytvořenou trnoží.