Nově vytvořená chybějící špice praporu, vydusaná z umělého kamene.