Střední část sochy po očištění, konzervaci, doplnění defektů a chybějící modelace.