Hlavice archivolt portiku na hlavním průčelí kostela před restaurováním.