Hlavice jednoho ze sloupů portálu na hlavním průčelí kostela po sejmutí vrstev nátěrů.