Vnitřní strana ostění oken ve dvoře paláce s otvory po původních mřížích.