Jedno ze sklepních okének v průčelí paláce před výměnou ostění.