Spodní část pravé strany portálu průjezdu v průčelí paláce před restaurováním.