Defekt na parapetu spodní nádrže kašny, způsobený odlučováním plošně nanesené vrstvy potěru.