Horní část portálu průjezdu v průčelí paláce v průběhu restaurování.